Specijalna oftalmološka bolnica “Eliksir” je nedavno otvorila svoja vrata Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Proces akreditacije je u toku, a same pripreme i dalje traju.