Kod 85 posto osoba koje boluju od dijabetesa dolazi do oštećenja vidne oštrine. Ako se problem na vreme ne otkrije i ne pristupi adekvatnom lečenju može doći i do gubitka vida. Govori dr Snežana Vlajković.