Oko je naš prozor u svet! – Novogodišnja čestitka bolnice “Eliksir – Ruža Subotić

Specijalna oftalmološka bolnica „Eliksir“ iz Novog Sada  beleži još jednu uspešnu godinu u lečenju pacijenata.Nova dijagnostička oprema kojom sada raspolaže bolnica, omogućila je još precizniju i bržu dijagnostiku očnih oboljenja kod dece i odraslih. Na „Eliksirovom Putu ka svetlosti“ nedavno je u Kalugi (Rusija) boravila 313-ta grupa pacijenata na lečenju u Očnoj klinici „Fjodorov“. U Bolnici „Eliksir“ stalno  gostuju ruski oftalmohirurzi koji su uradili preko 100.000 prvih pregleda, preko 65.000 kontrolnih pregleda i preko 3.000 operacija katarakte i drugih očnih oboljenja te je tako Bolnica „Eliksir“ ispunila svoju misiju – omogućila mnogim pacijentima da im se vid sačuva, popravi, vrati!

Specijalna oftalmološka bolnica “Eliksir”

Vaš put ka svetlosti!

Novi Sad, Marodićeva 12

www.eliksirkaluga.com

eliksir@eunet.rs

021/444-716

065/444-71-66

Vaš put ka svetlosti!