Dugogodišnje iskustvo u primeni energetskih stimulacija ruskih oftalmohirurga preneto je u Novi Sad. Samo u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici “Eliksir” u Srbiji se primenjuju energetske stimulacije, koje podrazumevaju foto stimulaciju, magnetnu stimulaciju, elektro stimulaciju, korišćenje lasera niskog intenziteta, biorezonatnu terapiju, a sve u svrhu prevencije i terapije očnih bolesti. O energetskim stimulacijama govori dr Tatjana Cvjetičanin, načelnica kabineta za lasersku akupunkturu i energetske stimulacije u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici “Eliksir” u Novom Sadu.

Leave a Reply