Eliksir – Eliksir dolazi do Vas – Ruža Subotić i dr Snežana Vlajković

Akcija ,,Eliksir dolazi do Vas” je akcija kojom ekipa Bolnice Eliksir dolazi do svojih pacijenata u različitim delovima naše zemlje. Cilj je da se svakom stanovniku naše zemlje, od najmlađih do najstarijih, omogući pregled vida- a sve u cilju očuvanja dobrog vida i što ranijeg otkrivanja problema sa vidom. O najavi ove akcije govore Ruža Subotić, direktorica Specijalne oftalmološke bolnice ,,Eliksir” i dr Snežana Vlajković, oftalmolog.

Eliksir – Laser u oftalmohirurgiji – dr Aleksandar Terešćenko

Energija koju emituju laseri je energija koja se koristi u terapiji različitih očnih oboljenja, kako u opftalmologiji, tako i u oftalmohirurgiji oka. Iskustva i veštine koji hirurzi sa Očne Klinike,,Fjodorov” iz Kaluge prenose kada gostuju u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici ,,Eliksir” u Novom Sadu, prema rečima dr Aleksandra Terešćenka, direktora Očne klinike ,,Fjodorov” su izvodljiva zahvbaljujući i novoj opremi koja je stigla u Novi Sad.