GLAUKOM

Glaukom je hronična bolest oka, kada se  povećava očni pritisak koji uništava vidni živac, te se vid  smanjuje čak do slepila. Slepilo izazvano glaukomom ima nepovratan karakter pošto strada vidni živac.

Uzroci i znaci povećanja očnog pritiska

Osnovni razlog pogoršanja vida je atrofija očnog nerva, koja se javlja kao posledica povećanja očnog pritiska. Postoje dva osnovna razloga povećanja očnog pritiska:

  • očna vodica unutar oka se stvara u prevelikoj količini;
  • poremećen je otok očne vodice iz oka kroz drenažni sistem oka usled njegovih promena.

Opasnost  je u tome što bolest protiče neprimetno i ljudi ne znaju da imaju glaukom sve dok se ne pojavi naglo sniženje vida. Jedan od simptoma glaukoma je povećanje očnog pritiska. To je primarni glaukom otvorenog ugla i to je upravo ona vrsta glaukoma koju pacijenti ne osećaju, te je zato veoma važno obavezno proveravati očni pritisak posle četrdesete godine života. U nekim slučajevima, kada za to postoje nasledne  predispozicije, a to znači ako su roditelji ili bliski rođaci imali glaukom ili izgubili vid zbog njega, sa pregledima treba početi daleko ranije, čak posle tridesete godine života. Nažalost u poslednje vreme, poslednjih godina, sve je više mlađih osoba obolelih od glaukoma. Glaukom se javlja i kod adolescenata i kod osoba oko trideset  godina. U savremenom tumačenju  bolesti glaukom se ocenjuje kao optička neuropatija, to jest stanje kada strada vidni  živac i to dovodi do njegove atrofije. Osim povećanog očnog pritiska faktori rizika su i kratkovidost bilo kog stepena, od najmanjeg do najvećeg stepena, kardiovaskularna oboljenja, dijabetes i naravno, nasledni faktor.

Za glaukom su karakteristicni sledeći simptomi:

  • povišen  očni pritisak;
  • smanjenje vidnog polja;
  • glaukomatozne promene u vidnom živcu;
  • pogoršanje vida.

Glaukom ne štedi nikog. Sreće se i u najmlađem uzrastu, kada se radi o urodjenom glaukomu. Kod dece treba početi sa lečenjem odmah nakon postavljanja dijagnoze, a osnovni vid lečenja je hirurški, a nakon toga se on dopunjava medikamentima i na taj način je efekat lečenja bolji, što znači da se vidne funkcije mogu duže očuvati.  Za lečenje glaukoma  neophodan je individualni pristup svakom pacijentu.

Savremene tendencije i savremeni pristup lečenja glaukoma naročitu pažnju posvećuju pacijentima  sa hipermetropijom, jer kod njih postoji veliki rizik da dodje do povećanja intraokularnog pritiska. Takvim  pacijentima predlaže se laserska iridektomija,  koja sprečava zatvaranja ugla prednje komore i smanjuje opasnost akutnog napada glaukoma.

Savremeni  dijagnostički aparati daju mogućnost da se bolest otkrije  u najranijim fazama, pa  zato obavezno treba proveravati funkciju vidnog živca, a tu informaciju dobijamo nakon urađenog vidnog polja i strukturu vidnog živca, koju dobijamo nakon urađenog  OCT-a vidnog živca. Ova dva ispitivanja, kao i ispitivanje debljine rožnjače daju nam veoma važnu informaciju o stanju vidnog živca.

Što se tiče lečenja glaukoma, ono može biti kapima, kojima se ustvari koriguje očni pritisak, može se preporučiti lečenje laserom i hirurško lečenje. Kada se normalizuje očni pritisak pristupa se  sledećoj etapi, a to su konzervativne metode lečenja očnog nerva. Cilj konzervatnih metoda lečenja je očuvanje i strukture  i funkcije vidnog živca na stadijumu na kome je dijagnostikovano oboljenje.

Povratak na vrh