Dijabetesna retinopatija

Dijabetes je jedna od najrasprostranjenijih endokrinih bolesti i svake decenije broj obolelih od te bolesti se povećava. Oštećenja oka kod obolelih od dijabetesa su jedan od osnovnih uzroka slepila medju stanovništvom razvijenih zemalja sveta. U skladu sa podacima Svetske organizacije za zaštitu zdravlja, među obolelima od dijebetesa svake godine se registruje preko 15 miliona slepih. Nažalost, do današnjeg dana smatra se  da je prilikom ostećenja organa vida kod obolelih od dijabetesa neizbežno slepilo. Međutim, kompleksna primena operativnih i laserskih metoda lečenja omogućava da se  velikom broju pacijenta sačuva vid.
Uzroci pogoršanja vida kod osoba obolelih od dijabetesa  mogu se uslovno podeliti na 2 grupe:

– Oštećenje retine – dijabetesna  retinopatija, u težim slučajevima može da dovede do ablacije (odlubljivanja) retine  i oštećenje  vidnog živca  (dijabetesna  neuropatija). Nažalost, u takvim slucajevima operacija  moze samo da sačuva preostale žive  nervne ćelije retine i vlakna vidnog živca, tj. da sačuva postojeću oštrinu vida.

– Zamućenje  sočiva i staklastog tela su veoma česta pojava kod osoba obolelih od dijabetesa. Kod zdravog oka optičke sredine, a to su sočivo I staklasto telo su providni i oni propuštaju  svetlost i prelamaju svetlosne zrake fokusirajući  ih na retini.   Kod osoba obolelih od dijabetesa  može da dođe do zamućenja sočiva  (katarakta) i da se pojave izlivi krvi u staklasto telo (hemoftalm), te se time zamućuje i staklasto telo.  Hirurško lečenje  koje je usmereno na vraćanje providnosti optičkih sredina, može da popravi vid.

Kako se razvija dijabetesna retinopatija?

Oštećenje retine  – dijabetesna  retinopatija je  najozbiljnija i najčešća komplikacija dijabetesa. Ovo oboljenje može da pogodi  praktično svakog bolesnika, nezavisno od tipa dijabetesa i preduzetog lečenja.  Veliki značaj ima dužina trajanja  dijabetesa. Ubrzanom razvoju dijabetesne  retinopatije doprinosi visok nivo holesterola i šećera  u krvi, hipertonija, prekomerna telesna težina, oštećenje bubrega, kao i  trudnoća i porođaj.

Kod osoba obolelih od  dijabetesa u organizmu  se oštećuju krvni sudovi,  pre svega kapilari. Upravo od povreda na kapilarima počinju promene na retini. U nekim slučajevima istanjeni zidovi kapilara pucaju i na  retini se pojavljuju manji izlivi krvi – hemoragije.  Najgore je to što se  dijabetesna retinopatija ponekad dugo vremena ne ispoljava,  ako  procesi ne napadaju centralni deo mrežnjače (makulu), vid ne slabi, pacijent  ne oseća  da se u njegovom oku događaju neke promene i ne obraća se lekaru.

Posle kapilara stradaju krupni sudovi, između ostalog, vene. Količina i dimenzije eksudativnih žarišta i  izliva krvi se povećavaju. Oštrina vida počinje da se smanjuje. Taj stadijum dijabetesne retinopatije (do pojave patoloških novoformiranih krvih sudova i ožiljaka) se naziva neproliferativni.

Neproliferativni stadijum

Vremenom  se loše snabdevanje krvlju retine  još  više pogoršava, u zonama ishemije  (nedovoljnog snabdevanja mrežnjače kiseonikom) počinju da se stvaraju novi  krvni sudovi i ožiljačno tkivo (proliferativno tkivo). Ti proliferati rastu po površini mrežnjače i  u dubinu staklastog tela, povlače i boraju  mrežnjaču, između nabora retine  se formiraju grubi ožiljci, koji na kraju mogu da dovedu i do odvajanja, odnosno ablacije retine. Ukoliko  proliferativno tkivo  počne da se stvara oko vidnog živca dolazi do povrede njegovih vlakana. Vid postepeno, ali neizbežno slabi.
Povratak na vrh
Dijabetesna retinopatija je propraćena patološkim izmenama staklastog tela.  Izlivi krvi u staklasto telo koji nastaju periodično iz tankih, novoformiranih  krvnih sudova doprinose napredovanju bolesti. Nazalost, iskustvo pokazuje da čak i najaktivnije terapeutsko lečenje ne dovodi do potpunog uklanjanja  krvi iz staklastog tela. Retina  nastavlja da se bora i odvaja, što neizbežno dovodi do gubitka vida. Takav stadijum dijabetesne  retinopatije se naziva proliferativni. Ovaj proces može da se zaustavi jedino hirurškim putem.

Proliferativni stadijum

Kako se leči dijabetesna retinopatija?

Za konzervativno lečenje se primenjuju različiti lekovi, koji pomažu  jačanju zidova krvnih sudova, resorpciji  krvi, nagomilanih masnoća i belančevina na  retini, koji poboljšavaju  metabolizam i snabdevanje oka krvlju. Međjutim, praksa pokazuje  da  samo  medikamenti  često ne mogu da zaustave napredovanje bolesti i  oni se primenjuju kao pomoćne mere.

Jedna od metoda lečenja dijabetesne  retinopatije je laserska koagulacija retine. Ako se na početnim stadijumima bolesti na vreme uradi  laserska koagilacija  može  dati dobar  efekat. Međutim,  u većini slučajeva  retinopatija produžava da napreduje, jer postoji osnov za njeno napredovanje, koji nije otklonjen, a to je dijabetes. Ukoliko i pored nekoliko kurseva  panretinalne laserske koagulacije ne dođe do stabilizacije napredovanja bolesti neizbežna je operacija vitrektomije.
Povratak na vrh