Keratoplastika (transplantacija donorske rožnjače)

Operacija zamene rožnjače je ozbiljan korak na koji moraju da se odluče oni kojima druge metode lečenja ne mogu da uspostave prozirnost i optičke karakteristike sopstvene rožnjače.

U hirurškom lečenju oboljenja rožnjače moguće je izdvojiti osnovne pravce: keratoplastika (transplantacija rožnjače), kada se stradala rožnjača zameni novim zdravim donorskim tkivom. Operacija keratoplastika se radi kod pacijenata kod kojih postoji keratokonus u 3-4 stadijumu, zamućenje rožnjače, leukom rožnjače, distrofija rožnjače itd…

Ukoliko postoje patološke promene u svim slojevima rožnjače radi se perforativna keratoplastika – operaciju u toku koje se menjaju svi slojevi oštećenog tkiva. Takav oblik operacije praćen je sa visokim rizikom od intra i postoperativnih komplikacija u poređenju sa savremenim poslojnim metodama.

Kod keratokonusa 3 stadijuma i kod nedubokih zamućenja rožnjače radi se duboka prednja poslojna keratoplastika – operacija kojom se kod pacijenata sačuvaju zdravi duboki slojevi rožnjače (membrana Descement, endotel) a radi se transplantacija samo donorske strome rožnjače.

Ukoliko je narušena funkcija endotelnih  slojeva rožnjače razvija se endotelijalna epitelijalna distrofija (posle ranije urađenih operacija, distrofija Fuksa) radi se zadnja poslojna keratoplastika. To je operacija kojom se presade samo oštećeni duboki slojevi.

Poslojne metode su komplikovanije i zahtevaju više truda, ali istovremeno pacijentu daju bolju prognozu i pozitivniji ishod operacije.  Na klinici u Kalugi keratoplastika se radi pomoću lasera. Primena femtosekundnog lasera omogućava da se napravi praktično idealan rez na rožnjači individualno za svakog pacijenta po njegovim parametrima.

Povratak na vrh