Lečenja keratokonusa

Keratokonus  je oboljenje oka kod koga se normalan, sferičan oblik rožnjače menja i polako prelazi u konusni.  Na površini oka razvija se ispupčenost, koja podseća na konus, što dovodi do postepenog  slabljenja vida. Metode lečenja keratokonusa su: