Lečenje glaukoma

Glaukom ne štedi nikog. Sreće se i u najmlađem uzrastu, kada se radi o urodjenom glaukomu. Kod dece treba početi sa lečenjem odmah nakon postavljanja dijagnoze, a osnovni vid lečenja je hirurški, a nakon toga se on dopunjava medikamentima i na taj način je efekat lečenja bolji, što znači da se vidne funkcije mogu duže očuvati.  Za lečenje glaukoma  neophodan je individualni pristup svakom pacijentu.

Savremene tendencije i savremeni pristup lečenja glaukoma naročitu pažnju posvećuju pacijentima  sa hipermetropijom, jer kod njih postoji veliki rizik da dodje do povećanja intraokularnog pritiska. Takvim  pacijentima predlaže se laserska iridektomija,  koja sprečava zatvaranja ugla prednje komore i smanjuje opasnost akutnog napada glaukoma.

Savremeni  dijagnostički aparati daju mogućnost da se bolest otkrije  u najranijim fazama, pa  zato obavezno treba proveravati funkciju vidnog živca, a tu informaciju dobijamo nakon urađenog vidnog polja i strukturu vidnog živca, koju dobijamo nakon urađenog  OCT-a vidnog živca. Ova dva ispitivanja, kao i ispitivanje debljine rožnjače daju nam veoma važnu informaciju o stanju vidnog živca.

Što se tiče lečenja glaukoma, ono može biti kapima, kojima se ustvari koriguje očni pritisak, može se preporučiti lečenje laserom i hirurško lečenje. Kada se normalizuje očni pritisak pristupa se  sledećoj etapi, a to su konzervativne metode lečenja očnog nerva. Cilj konzervatnih metoda lečenja je očuvanje i strukture  i funkcije vidnog živca na stadijumu na kome je dijagnostikovano oboljenje.

Povratak na vrh