Za Specijalnu bolnicu Eliksir je 2019. godina bila radna, graditeljska, svečarska… Hiljade pacijenata, hiljadu novih kvadrata na korist i radost pacijenata i zaposlenih, 30 godina saradnje sa MNTK “Fjodorov” iz Kaluge, 10 godina od osnivanja Specijalne bolnice “Eliksir”, opremljene najmodernijim instrumentima za lečenje… Sadržajna godina, godina kad treba nekome pomoći! Idemo dalje…