Energetske stimulacije su posebna vrsta terapije raznih problema sa vidom, a u Rusiji se primenjuju više od 30 godina. Akreditovanim predavanjem, u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici ,,Eliskir”, dr Tatjana Cvjetićanin upoznaje kolege sa dejstvom i upotrebom lasera u terapiji, kao i upotrebi biorezonantne terapije u svom svom terapeutskom radu.