U Bolnici “Eliksir”, po uzoru na Odeljenje konzervativnog lečenja, koje postoji na Očnoj Klinici „Fjodorov“ u Kalugi, organizovano je Odeljenje za rehabilitaciju vida u kome se primenjuju, pored klasične medikamentozne terapije, i razne procedure konzervativnog lečenja. One se efektivno primenjuju i kod dece i kod odraslih. Koriste se magnetne stimulacije, elektro stimulacije, svetlosne i i laserske stimulacije očnog živca, kod slabovidosti, razrokosti i nedostatka binokularnog vida. Prema rečima dr Ane Anatonovne Jefimjuk, oftalmologa Odeljenja za konzevativno lečenje Očne klinike ,,Fjodorov” iz Kaluge, ove aparate osmislili su ruski naučnici i doktori zajedno, a uvedeni su u medicinsku praksu pre više od 30 godina i uspešno se primenjuju u Rusiji. Upravo ovakvi aparati postoje i u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici „Eliksir“u Novom Sadu, te već niz godina pacijenti ne moraju putovati u Rusiju radi takvog lečenja.