U Specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliskir posebna pažnja se poklanja preventivnim pregledima dece, ali i odraslih. Prvi oftalmološki pregled osoba koje nemaju smetnje sa vidom, savetuje se oko 40.godine života. On obuhvata razgovor lekara sa pacijentom, određivanje oštrine vida na daljinu i blizinu, merenje očnog pritiska, pregled očnog dna. Rezultati oftalmološkog pregleda mogu da budu korisni i za kardiologa, endokrinologa, nefrologa…..zato o važnosti preventivnih pregleda osoba starijih od 40 godina života govori dr Snežana Vlajković, oftalmolog Specijalne oftalmološke bolnice Eliksir iz Novog Sada.