Otvaranje novog “Eliksirovog” objekta, u Marodićevoj 10, bio je povod za konferenciju
za novinara koja je održana 22. aprila 2019. u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici “Eliksir”
u Novom Sadu. Tom prilikom istaknuto će da sada, pored 700 kvadratnih metara koje je imala Bolnica “Eliksir, na 300 novih, opremljenih novom opremom, uredjenih po najsavremenijim standardima, biti više prostora, više mogućnosti za bolje uslove rada sa pacijentima.
“Eliksir”, tako nastoji da ispuni svoju misiju i ostaje i dalje siguran put ka svetlosti i zdravom oku!