Stalna gostovanja oftalmohirurga iz Kaluge su više od poslovne saradnje. To je dokaz da se u Specijalnoj oftalmološkoj klinici ,,Eliksir” u Novom Sadu neprekidno ulaže i u opremu, znanje medicinskog kadra, brigu o pacijentu, a sve u cilju brže i bolje dijagnostike i lečenja problema sa vidom. O tome svedoči i dr sc. med. dr Aleksandar Terešćenko, direktor MNTK “Fjodorov” iz Kaluge. https://www.eliksirkaluga.com/