Danas najčesća operacija u oftalmohirurgiji je operacije katarakte. To je moderna mikrohirurgija koja se radi u dnevnoj bolnici, brza komforna, bezbolna i traje 10-15 min. O operaciji katarakte govori dr Snežana Vlajković.