Obeležavanje nekoliko važnih jubileja u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici eliksir u Novom Sadu bio je samo povod da se podsetimo da je oftalmologija jedna od najstarijih grana medicine, čiji je napredak, dosledan naučnim i tehnološkim dostignućima siguran temelj za današnju oftalmohirurgiju. Prof.dr Miloš Jovanović, oftalmolog i Branisala Momirović, zamenica direktora Speccijalne oftalmološke bolnice Eliksir u Novom sadu.