Stalna gostovanja ruskih oftalmohirurga u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici “Eliskir” doprinela su da se i tehnologija kojom su oni ovladali u Očnoj klinici “Fjodorov “ u Kalugi prenese i u Novi Sad. Tako se, kroz iskustvo gostujućih ruskih lekara, stiče uvid koliko je danas brz i efikasan razvoj nauke i tehnologije, a pacijentima pruža sve što savremena oftalmologija može da učini da bi im spasila vid. Govori dr Sergej J. Romanjenko, oftalmohirurg Očne klinike “ Fjodorov” iz Kaluge i Ruža Subotic, direktorica Specijalne oftalmološke bolnice Eliksir iz Novog Sada.