Poseban deo Bolnice Eliksir gde se primenjuju magnetne, elektrostimulacije, laserske stimulacije laserima različitog intenziteta, kao i biorezonantna terapija su kabineti za rehabilitaciju vida, akupunkturu , biorezonantu terapiju i vlok. Ovo su terapeutska sredstva koja se dugo godina unazad uspšešno koriste u ruskoj oftalmologiji i ne samo tamo.