Laser se u oftalmohirurgiji koristi u terapijske svrhe, a u zavisnosti od prirode bolesti. To je medicinska oprema koja, u zavisnosti od snage lasera koju ima, postoji od ordinacija do hirurške sale, od ambulantnih intervencija, do operacija. Iskustva u upotrebi lasera na Očnoj klinici ,,Fjodorov”, u Kalugi donose gostujući oftalmohirurzi, kako podseća i dr Taras Trostnjikov, radeći u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici ,,Eliskir” , u Novom Sadu.