Operacija korekcije dioptrije laserom je intervencija kojom su ruski oftalmohirurzi ovladali i uspešno je primenjuju i na Očnoj klinici ,,Fjodorov” u Kalugi. Samm pripncim ove operacije koja spada u jednodnevnu hirurgiju, beskrvnu i bezbolnu opisuje dr Taras Trostnjikov, gostujući oftalmohirurg u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici ,,Eliksir” u Novom Sadu.