Akcija ,,Eliksir dolazi do Vas” je akcija kojom ekipa Bolnice Eliksir dolazi do svojih pacijenata u različitim delovima naše zemlje. Cilj je da se svakom stanovniku naše zemlje, od najmlađih do najstarijih, omogući pregled vida- a sve u cilju očuvanja dobrog vida i što ranijeg otkrivanja problema sa vidom. O najavi ove akcije govore Ruža Subotić, direktorica Specijalne oftalmološke bolnice ,,Eliksir” i dr Snežana Vlajković, oftalmolog.