Katarakta se najčešće javlja u straijem živtnom dobu, ali se nekada javlja i kao urođen problem. Očna klinika u Kalugi posebnu pažnju poklanja problemima sa vidom kod dece, tako ruski oftalmohirurzi imaju veliko iskustvo u operaciji katarakte kod dece.Ovi lekari leče i operišu i u Novom Sadu, u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir.