Teleskopska pomagala su poseban sklop optićkih lupa koja se koriste kada se na drugi način ne može omogućiti čitanje i gledanje na blizinu. O vrstama teleskopskih pomagala, o tome kome se ona savetuju, o načinu kako se ona koriste, govori dr Snežana Vlajković, ofltalmolog Specijalne oftalmološke bolnice,,Eliksir”u Novom Sadu.