Optička koherentna tomografija (OCT) je nezamenljiva u dijagnostici i praćenju oboljenja retine (mrežnjače). Dr Snežana Vlajković, oftalmolog Specijalne oftalmološke bolnice Eliksir iz Novog Sada, govori o tome kako se pomoću OCT-a otkrivaju promene na delu mrežnjače koje su najvažnije za dobar vid, na makuli (žutoj mrlji), kao što su tzv. rupe, nabori, otok, degenerativne promene, ali i promene koje spadaju u dijabetičnu retinopatiju, kao i promene na glavi očnog nerva.