Dijagnostička linija u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici “Eliskir” podrazumeva nekoliko aparata za dijagnostiku stanja vida, za kojima rade posebno obučene medicinske sestre. Rezultati koji se dobiju nakon pregleda za ovakvim aparatima su odlična smernica pred sam pregled očnog lekara.O keratofokometru, foropteru, fokometru, optičkom biometru i keratotopografu govori oftalmolog Specijalne oftalmološke bolnice “Eliksir” iz Novog Sada.