Uvek u korak sa naučnim dostignućima, poštujući iskustva ruske škole oftalmohirurgije, u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici ,,Eliksir” u Novom Sadu postoji tzv. dijagnostička linija , niz aparata na kojima obučeni zdravstveni radnici dobijaju informacije o stanju oka, ali i o kvalitetu vida, a sve kako bi oftalmolog, kada pregleda pacijenta, imao i rezultate svih prethodnih pregleda. Dr Snežana Vlajkovič, oftalmolog Specijalne bolnice Eliksir govori o načinu pregleda na keratorefraktometru, foropteru i fokometru i tome šta se pregledom na ovim aparatima dobija.