Razrokost kod dece predstavlja problem koji može da se uspešno reši, lako se uočava, a rešava ga oftalmolog. U Specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir, u kabinetu za rehabilitaciju vida, primenjujući iskustva kaluških oftalmologa, postoji poseban pristup u terapiji razrokosti. O dijagnostici i terapiji razrokosti direktorka Specijalne oftalmološke bolnice Elisir iz Novog Sada, Ruža Subotić i dr Maksim Vladimirovič Vlasov, oftalmolog MNTK Fjodorov iz Kaluge.