Sistem klinika MNTK mikrohirurgije oka “Fjodorov” se sastoji od 18 Klinika koje su rasprostranjene u celoj Rusiji, a svaka klinika ima neki svoj pravac koji neguje i razvija, a sve u cilju usavršavanja dijagnostike ali i terapije određenog oboljenja oka. Tako se očna klinika “Fjodorov” upustila u usavršavanje dijagnostike i lečenje retinoplatije kod prevremeno rođene dece.