Dijebetes je sistemska hronicna bolest od koje danas boluje svaki 11 stanovnik Zemlje. Dijabetes ima tendenciju porasta epidemijskih razmera, u slucaju neadekvatne dijagnostike i terapije sobom nosi hronične komplikacije, medju kojima je i promena na krvnim sudovima oka -dijbeticna retinopatija! Dr Snezana Vlajkovic, oftalmolog Specijalne oftalmološke bolnice “Eliksir” govori o nastanku dijabetične retinopatije, načinu dijagnostike ovih promena na retini I načinu lečenja.