Kada pacijent sazna da boluje od dijabetsesa, tada treba da bude i prvi pregled kod očnog lekara. Posledice nelečenog dijabetesa sa vide i na krvnim sudovima oka, u vidu dijabetične retinopatije, koja je komplikacija šećerne bolesti. Redovne kontrole endokrinologa, oftalmologa, neurologa, kardiologa su od presudne važnosti, podseća dr Snežana Vlajković, oftalmolog Specijalne oftalmološke bolnice Eliksir u Novom Sadu.