Akupunktura, kao deo tradicionalnog kineskog lečenja, organizam organoizam dovodi u ravnotežu prirodnim putem, stimulišući energiju posebnih tačaka na različitim delovima tela- a sve u cilju očuvanja i poboljšanja zdravlja. Dr Tatjana Cvjetićanin, načelnica Kabineta za akupunkturu i energetske stimulacije Specijalne Oftalmološke bolnice Eliksir o primeni akupunkture u terapiji očnih oboljenja.