Specijalna oftalmološka bolnica “Eliksir” iz Novog Sada je zajedno sa Očnom klinkikom “Fjodorov” iz Kaluge prešla višedecenijski put saradnje a sve u službi zdravlja. Put razvoja od ordinacije do vrhunske oftalmološke bolnice “Eliksir” uključuje i sticanje važnog sertifikata Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije