Kraj kalendarske godine je vreme kada se sumiraju rezultati godine koja ostaje za nama. Željama za godinu koja stiže , dočekujemo narednu. Na prelazu izmedju dve godine, sa postignutim, baš kao i sa planovima za 2020.godinu… a sa devizom Eliksira, “kada treba nekome pomoći”, govori Ruža Subotić, direktorica Specijalne oftalmološke bolnice Eliksir iz Novog Sada.