Specijalisticka oftalmološka ordinacija Eliksir
Specijalisticka
oftlamološka ordinacija
ELIKSIR
Bul. kralja Petra I br. 26,
Novi Sad
OCNA KLINIKA
Federalna državna ustanova
Ministarstva zdravlja Ruske Federacije
MNTK „Mikrohirurgija oka Fjodorov“
kod nas poznata kao
Ocna klinika „Fjodorov“ iz Kaluge

Kabinet za energetske stimulacije

Kabinet za energetske stimulacijeKod pacijenata koji boluju od  delimične atrofije očnog nerva, ambliopije (slabovidost), razrokosti i nedostatka binokularnog vida primenjuju se  jedinstveni programi energetskih stimulacija. Ovaj vid terapije preporučuje se kao dopuna operativnom lečenju ili kao samostalna terapija. Obično pacijenti prvi kurs stimulacija urade na Očnoj klinici "Fjodorov" u Kalugi, a zatim ih ponavljaju u odredjenim intervalima u Specijalističkoj oftalmološkoj ordinaciji "Eliksir" u Novom Sadu, koja ima svu neophodnu opremu za takve tretmane i medicinski kadar edukovan na Očnoj klinici „Fjodorov“ u Kalugi i na Moskovskom naučno - istraživačkom Institutu očnih bolesti "Hemholc", kao i na vodećim institucijama u našoj zemlji. Uz ove energetske stimulacije oftalmolozi, po pravilu, preporučuju pacijentima i odredjenu terapiju lekovima.  Kurs stimulacija traje 10 dana i ponavlja se nekoliko puta tokom godine u razmacima od po tri meseca. 

U Specijalističkoj oftalmološkoj ordinaciji primenjuju se razni vidovi stimulacija i njihovi kombinacija:

Magnetna stimulacija se preporučuju u terapiji delimične atrofije očnog nerva, kao i pri odredjenim oblicima distrofije mrežnjače. Pre ove terapije, u cilju dijagnostike, preporučuje se kompjuterizovana tomografija velikog mozga ili magnetna rezonanca, da bi se utvrdilo da li postoje tumori nervnog sistema (u tim slučajevima terapija se ne primenjuje). Magnetna stimulacija se koristi i kod lečenja ambliopije (slabovidost), ali tada u kombinaciji sa kompjuterskim vežbama, fotostimulacijom i fototerapijom.

Indirektna elektrostimulacija se preporučuje u terapijama delimične atrofije očnog nerva i po pravilu se kombinuje sa laserskom akupunkturom i drugim vidovima stimulacija, kao i sa medikamentoznom terapijom.

Fotostimulacija, kompjuterske vežbe i fototerapija koristi se u lečenju ambliopije, razrokosti i razvijanje binokularnog vida kod dece.

Laserska stimulacija se izvodi aparatima ruske proizvodnje, najnovije generacije, po metodama razradjenim na Laserskoj akademiji nauka Ruske Federacije u saradnji sa Očnom klinikom "Fjodorov" u Kalugi. Oni se koriste laserski zrak niskog intenziteta, veće prodornosti, sa mogućnošću kombinovanja s elektromagnetnim poljem (tzv. magnetno-laserska terapija).