ELIKSIR : Dijabetes (Prilog 40)

Dijebetes je sistemska hronicna bolest od koje danas boluje svaki 11 stanovnik Zemlje. Dijabetes ima tendenciju porasta epidemijskih razmera, u slucaju neadekvatne dijagnostike i terapije sobom nosi hronične komplikacije, medju kojima je i promena na krvnim sudovima oka -dijbeticna retinopatija! Dr Snezana Vlajkovic, oftalmolog Specijalne oftalmološke bolnice “Eliksir” govori o nastanku dijabetične retinopatije, načinu dijagnostike ovih promena na retini I načinu lečenja.

 

ELIKSIR : Dijagnostika i lečenje retinoplatije kod prevremeno rođene dece (Prilog 39)

Sistem klinika MNTK mikrohirurgije oka “Fjodorov” se sastoji od 18 Klinika koje su rasprostranjene u celoj Rusiji, a svaka klinika ima neki svoj pravac koji neguje i razvija, a sve u cilju usavršavanja dijagnostike ali i terapije određenog oboljenja oka. Tako se očna klinika “Fjodorov” upustila u usavršavanje dijagnostike i lečenje retinoplatije kod prevremeno rođene dece.

ELIKSIR : Operacije oka I lečenje očnih oboljenja (Prilog 38)

Operacije oka I lečenje očnih oboljenja u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici “Eliksir” u Novom Sadu u saradnji sa ruskim oftalmohirurzima sa Očne klinike “Fjodorov” iz Kaluge. O trideset godina te uspešne saradnje i “Eliksirovog” Programa “U Kalugu po bolji vid, o značajnim rezultatima koje beleži Bolnica “Eliksir”, govori dr Sergej J. Romanjenko, oftalmohirurg Očne klinike “Fjodorov”.