ELIKSIR : Lečenje progresivne kratkovidosti kod dece (Prilog 45)

U Specijalnoj oftalmološkoj Bolnici” Eliksir” postoji veliki spektar za lečenje upravo dečije patologije oka. To su kompjuterski programi , aparati za vežbe po programu razrokosti, kompjuterski programi koji treniraju fuzione rezerve oka,, kompjuterski programi koji uče oko da pravilno vidi. O dijagnostici i terapiji progresivne kratkovidosti kod dece, kao i kod odraslih o proširenju Bolnice Eliksir, kako zgrade tako i opreme I uvodjenju novih tehnika u dijagnostici i lečenju vida, naročito kod dece, govori dr Ana Anatonovna Jefimjuk, oftalmolog Odeljenja za konzervativno lečenje Očne Klinike” Fjodorov” iz Kaluge.

 

Eliksirova škola zdravlja : Sve o optičkim pomagalima za slabovide

 

Specijalna  oftalmološka  bolnica “Eliksir, u Novom Sadu, Marodićeva 12, u saradjnji sa  ruskom Očnom klinikom “Fjodorov” iz Kaluge,  razvija  posebne programe za rehabilitaciju vida  dece i odraslih. Pored operacija i medikametozne terapije, pacijentima se pomaže i odredjenim vidovima stimulacija očnog nerva i makularne oblasti oka .

Slabovidim osobama  potrebna su i optička pomagala koja  pomažu bolje i kompletnije od običnih naočara.

To su pomagala koja pacijent treba da nauči da koristi, te je, Specijalna otalmološka  bolnica  “Eliksir” organizovala posebne, besplatne,  kurseve takve edukacije u okviru  “Eliksirove” škole zdravlja. Od sada će takva pomagala, koja zastupa Centar za slabovidost OPTIX LVA,  biti dostupna pacijentima I  u Novom Sadu preko Optike “Eliksir”. Svi zainteresovani mogu da se jave na  tel. “Eliksira”+381 21 444 716

 

 

ZDRAVLJE I VI : Slabovidost u Srbiji (Emisija 251)

Od Slabovidosti u Srbiji boluje oko dvanaest hiljada ljudi. Slabovidim osobama kojima naočare i kontakta sočiva ne mogu da poboljšaju vidnu oštrinu a zdravstveno stanje im ne omogućava operaciju oka potrebna su optička pomagala. Specijalna oftalmološka bolnica “Eliksir” iz Novog Sada u saradnji sa očnom Klinikom Fjodorov iz Kaluge realizuje program za rehabilitaciju vida dece i odraslih.

ELIKSIR : Rehabilitacija vida (Prilog 44)

U Bolnici “Eliksir”, po uzoru na Odeljenje konzervativnog lečenja, koje postoji na Očnoj Klinici „Fjodorov“ u Kalugi, organizovano je Odeljenje za rehabilitaciju vida u kome se primenjuju, pored klasične medikamentozne terapije, i razne procedure konzervativnog lečenja. One se efektivno primenjuju i kod dece i kod odraslih. Koriste se magnetne stimulacije, elektro stimulacije, svetlosne i i laserske stimulacije očnog živca, kod slabovidosti, razrokosti i nedostatka binokularnog vida. Prema rečima dr Ane Anatonovne Jefimjuk, oftalmologa Odeljenja za konzevativno lečenje Očne klinike ,,Fjodorov” iz Kaluge, ove aparate osmislili su ruski naučnici i doktori zajedno, a uvedeni su u medicinsku praksu pre više od 30 godina i uspešno se primenjuju u Rusiji. Upravo ovakvi aparati postoje i u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici „Eliksir“u Novom Sadu, te već niz godina pacijenti ne moraju putovati u Rusiju radi takvog lečenja.