Specijalisticka oftalmološka ordinacija Eliksir
Specijalisticka
oftlamološka ordinacija
ELIKSIR
Bul. kralja Petra I br. 26,
Novi Sad
OCNA KLINIKA
Federalna državna ustanova
Ministarstva zdravlja Ruske Federacije
MNTK „Mikrohirurgija oka Fjodorov“
kod nas poznata kao
Ocna klinika „Fjodorov“ iz Kaluge

Ostali operativni zahvati

Ekstrakcija katarakte
Operacija katarakte se iz godine u godinu usavršava i daje sve bolje rezultate. Zahvat se sastoji u udaljavanju (ekstrakciji) zamućenog prirodnog sočiva, na čije mesto se ugradjuje veštačko - intraokularno sočivo. U zavisnosti od vrste katarakte, uzrasta i opšteg stanja pacijenta, oftalmolog preporučuje vrstu operativnog zahvata. Operacija se izvodi uz mali rez, u lokalnoj ili totalnoj anesteziji, u zavisnosti od uzrasta pacijenta. Poslednjih godina operacija katarakte se umesto klasičnog hirurškog zahvata sve češće obavlja ultrazvukom (fakoemulzifikacija) ili laserom. Veštačka sočiva koja se ugradjuju mogu biti  i multifokalna (tako da pacijent ne mora da nosi naočare ni za daljinu ni za čitanje) i imaju UV filter (čime se štitni mrežnjača od ultravioletnih zraka). Na Očnoj klinici u Kalugi katarakta se, uz navedene tehnike, operiše  i novom specijalnom tehnologijom "akvalens", koja  podrazumeva "razbijanje" zamućenog sočiva mlazom vode umesto ultrazvukom ili laserom. Treba napomenuti da su sve ove nove operacije katarakte manje traumatične za pacijenta, izvode se uz minimalan rez, nema šavova i  postoperativni period je znatno kraći, te  se pacijent brže vraća normalnim životinim aktivnostima.

Operacija sekundarne katarakte
Ukoliko posle operacije katarkte dodje do zamućenja zadnje kapsule sočiva, tzv. sekundarne katarkte, preporučuje se njeno "rasecanje" YAG laserom. Ova intervencija se radi u lokalnoj anesteziji (kapima) i traje nekoliko minuta. Pacijent može odmah da se vrati  svojim svakodnevnim aktivnostima.

Operacija ablacije mrežnjače
Kao posledica povrede, usled degenerativnih promena na očnom dnu ili u unutrašnjim strukturama oka, izliva krvi u oblasti staklastog tela različite etiologije, može da dodje do odvajanja mrežnjače od očnog dna, odnosno do ablacije mrežnjače, što rezultura gubitkom vida. Do pre 3 decenije ova bolest je bila neizlečiva. Danas se operacija ablacije mrežnjače nalazi na programu mnogih klinika, ali se i dalje smatra jednim od najsloženijih operativnih zahvata u oftalmohirurgiji, koji podrazumeva vrhunsku tehnologiju i iskusne hirurge. Osnova operacije je odgovarajuće blokiranje rupture (pukotine) na mrežnjači. To, drugim rečima, znači da je neophodno maksimalno "prilepiti" razdvojene ovojnice na mrežnjaču, ako je  potrebno udaljiti tečnost koja se izlila iza mrežnjače i uraditi laserokoagulaciju ili kriopeksiju u predelu pukotina. Ukoliko je potrebno, operativni zahvat podrazumeva i tamponadu  gasom ili silikonskim uljem, koji imaju veliku specifičnu težinu, sa zadatkom da "pritiskaju" mrežnjaču i drže je na mestu. Kod težih oblika ablacije kombinuje se nekoliko metoda.  Na Očnoj klinici "Fjodorov" ovaj operativni zahvat se izvodi najsavremenijom tehnikom i postoji tim specijalista koji se isključivo bave operativnim zahvatima na mrežnjači.

Vitrektomija
Vitrektomija je složeni operativni zahvat kojim se uklanja zamućeno staklasto telo oka. Naime, kao posledica upalnih procesa ili nekih oboljenja (šećerna bolest, hronično povišenje krvnog pritiska, druga oboljenja krvnih sudova ili povreda oka) može doći do pucanja krvnih sudova i izliva krvi u staklasto telo koje tada gubi prozračnost, te postaje mutno. Štaviše, ova oštećenja predstavljaju opasnost za druge segmente oka, posebno za mrežnjaču. Tada se pristupa operativnom zahvatu vitrektomiji kojim se zamućeno staklasto telo udaljuje iz oka. Na očnoj klinici "Fjodorov" ova operacija se izvodi najsavremenijom tehnologijom i neretko se kombinuje sa drugim operativnim zahvatima - ekstrakcijom katarakte, endolaserskom koagulacijom, tamponadom silikonskim uljem.

Operacija glaukoma
Povišen očni pritisak, glaukom, predstavlja jedno od najopasnijih očnih oboljenja, koje napreduje sporo i donosi oštećenja na očnom nervu koja kasnije nije moguće ispraviti i koja mogu da dovedu i do potpunog gubitka vida. Zato je važno da se bolest blagovremeno dijagnostikuje i leči. Ukoliko se očni pritisak ne može kompenzovati medikamentoznom terapijom, pristupa se operativnom zahvatu u cilju  normalizacije protoka tečnosti kroz oko. Postoji nekoliko metoda operacije povišenog očnog pritiska, od klasičnih, kombinovanih sa laserom ili isključivo laserskih.  Cilj operacije je da se očni pritisak kompenzuje i, što je najvažnije, zaustavi proces pogoršanja vida. Na klinici "Fjodorov" ova operacija se izvodi na sve navedene načine, a poruka oftalmohirurga sa te Klinike je da se zahvatu pristupi blagovremeno.

 Keratoplastika (presadjivanje rožnjače)
Rožnjača je providni deo očne jabučice kroz koju prolazi svetlost ka mrežnjači. Ukoliko dodje do smanjenja prozračnosti strukture rožnjače ona ne može da ispunjava svoju funkciju. U tim slučajevima može da se preporuči operacija presadjivanja rožnjače - keratoplastika. Ova intervencija se preporučuje i ako pacijent boluje od urodjenog zamućenja rožnjače, od keratokonusa, oboljenja koje se ispoljava progresivnim deformisanjem rožnjače i njenim istanjivanjem. Keratoplastika je najstarija, najuspešnija i najčešće izvodjena transplantacija u medicini. S obzirom da se radi o presadjivanju, uspeh operacije zavisi od toga kako će organizam pacijenta prihvatiti donorski materijal. Zbog toga što se na Očnoj klinici „Fjodorov“ u Kalugi tim operacijama bave izvrsni stručnjaci i što se tamo velika pažnja posvećuje upravo kvalitetu donorskog materijala i podudarnosti tkiva, te operacije imaju dobar rezultat, čak i kod sasvim male dece.  U postoperativnom periodu postoje odredjena ograničenja u ishrani, a pacijent, takodje, treba da se čuva prehlada i virusnih infekcija i pri najmanjem pogoršanju vida da se obrati  lekaru.

Operacija retinopatije premature
Retinopatija prematura (retrolentalna fibroplazija) je jedno od najtežih očnih oboljenja, koje se javlja kod prevremeno rodjene dece i kojim se Očna klinika „Fjodorov“ u Kalugi posebno bavi. Karakteriše ga niz deformacija u anatomiji oka i poremećaja u ostvarivanju njegove funkcije. Lečenje treba započeti u najranijim danima života deteta nizom intervencija, koje u zavisnosti od stadijuma oboljenja (I – V stadijum) mogu biti konzervativni i operativni. Pod konzervativnim metodama lečenja podrazumeva se primena antioksidanata i magnetne stimulacije. Ukoliko se radi o početnim stadijumima oboljenja pribegava se laserskoj koagulacije mrežnjače, a ako je bolest uznapredovala neophodna je hirurška intervencija, koja podrazumeva  ekstrakciju katarakte i uklanjanje fibroznih masa iz staklastog tela (lensvitrektomija). Ukoliko je  oboljenje zašlo u IV i V stadijum dolazi do ablacije mrežnjače,  a često se kao prateća pojava javlja i sekundarni glaukom. S obzirom na to da se radi o veoma teškoj urodjenoj patologiji rezultati lečenja se, u zavisnosti od stepena oboljenja, kreću od poboljšanja osećaja za svetlost do mogućnosti za bolju orijentaciju deteta u nepoznatom prostoru. Ako se lečenju pristupi blagovremeno, u prvim mesecima života deteta (posebno ako je bolest u I i II stadijumu) postižu se bolji rezultati, tako da se može očekivati da sre kod deteta razvije tzv. predmetni vid.

U tretmanu ovog oboljenja od presudne važnosti je njegova rana dijagnostika, jer ovo oboljenje ima progresivni karakter i burno se razvija upravo u prva dva-tri meseca života deteta, te je veoma važno da se sa lečenjem počne što je moguće ranije. Na Očnoj klinici "Fjodorov" postoji Specijalno odeljenje za najmladje pacijente, opremljeno najsavremenijim aparatima, koji omogućavaju preciznu dijagnostiku, adekvatne operativne zahvate i terapije, kao i dalje redovno praćenje stanja pacijenata.

Zajedničkim naporima ginekološke, neonatološke i pedijatrijske službe Oblasne bolnice u Kalugi i Očne klinike „Fjodorov“ sva prevremeno rodjena deca na toj teritoriji budno se prate od strane oftalmologa da bi se pravovremeno primenili svi medicinski postupci kako bi se sprečilo napredovanje procesa.  Zahvaljujući takvoj saradnji  ova Klinika se izdvaja svojim dobrim rezultatima ne samo u Rusiji nego i u svetu.

Operativno lečenje strabizma                                         
Strabizam (razrokost) je anomalija u položaju očnih jabučica kod koje se linija vida jednog oka seče u tački koju fiksira, dok linija vida drugog oka ima nepravilan položaj (ispred, iznad, ispod ili izvan fiksirane tačke). Hirurško lečenje strabizma predstavlja operativni zahvat na mišićima oka i na Očnoj klinici "Fjodorov" izvodi se u sklopu kompleksnog tretmana lečenja koji obuhvata i specijalni program energetskih stimulacija i vežbi radi poboljšanja funkcija vida.

Hirurška korekcija ptoze kapaka, epikantusa, pterigijuma i druge intervencije iz domena estetske hirurgije
Na Očnoj klinici "Fjoodorov" u Kalugi se pored oftalmohirurških intervencija izvodi i niz operacija iz domena estetske hirurgije oka. Specijalisti ove klinike uspešno koriguju opuštene kapke, epikantus, pterigijum kao i druge estetske nedostatke koji nisu isključivo  vezani za oftalmološku patologiju.

Lečenje delimične atrofije očnog nerva
Nove metode lečenja delimične atrofije očnog nerva putem regeneracije nervnih vlakana magnetnom, laserskom ili elektrostimulacijom (direktnom i indirektnom) usavršio je akademik prof. dr Leonid F. Linjik, direktor Naučno-istraživačkog odeljenja kompleksa očnih klinika "Fjodorov". Da bi se pristupilo terapijama sa nadom za poboljšanje vida, potrebno je da je bar pet odsto vida očuvano. Posle desetodnevnih terapija raznim vidovima stimulacija, koje se dopunjuju  medikamentoznom terapijom, laserskom akupunkturom a nekad i laserskom stimulacijom krvi,  preporučuje se da se kurs ponavlja svaka tri meseca tokom godine.

Lečenje degenerativnih promena na očnom dnu i oštećenja nastalih usled oboljenja  retine (mrežnjače)
Kod ovih oboljenja koja, na žalost, imaju progresivni karakter lečenje je usmereno na očuvanje trenutnog stepena vida i usporavanje procesa pogoršanja. Lečenje se sastoji u kombinaciji operativnih zahvata (VRO), konzervativnih metoda lečenja i energetskih stimulacija (direktnih i indirektnih). Na Očnoj klinici "Fjodorov"  u Kalugi  primenjuje se i fotodinamička terapija (FDT), kao tretman u lečenju oboljenja centralnog dela mrežnjače.  Ove terapije (sem operacije VRO) ponavljaju se u odredjenim intervalima, u cilju stabilizacije procesa.