ELIKSIR : Lečenje progresivne kratkovidosti kod dece (Prilog 45)

U Specijalnoj oftalmološkoj Bolnici” Eliksir” postoji veliki spektar za lečenje upravo dečije patologije oka. To su kompjuterski programi , aparati za vežbe po programu razrokosti, kompjuterski programi koji treniraju fuzione rezerve oka,, kompjuterski programi koji uče oko da pravilno vidi. O dijagnostici i terapiji progresivne kratkovidosti kod dece, kao i kod odraslih o proširenju Bolnice Eliksir, kako zgrade tako i opreme I uvodjenju novih tehnika u dijagnostici i lečenju vida, naročito kod dece, govori dr Ana Anatonovna Jefimjuk, oftalmolog Odeljenja za konzervativno lečenje Očne Klinike” Fjodorov” iz Kaluge.

 

ZDRAVLJE I VI : Slabovidost u Srbiji (Emisija 251)

Od Slabovidosti u Srbiji boluje oko dvanaest hiljada ljudi. Slabovidim osobama kojima naočare i kontakta sočiva ne mogu da poboljšaju vidnu oštrinu a zdravstveno stanje im ne omogućava operaciju oka potrebna su optička pomagala. Specijalna oftalmološka bolnica “Eliksir” iz Novog Sada u saradnji sa očnom Klinikom Fjodorov iz Kaluge realizuje program za rehabilitaciju vida dece i odraslih.

ELIKSIR : Rehabilitacija vida (Prilog 44)

U Bolnici “Eliksir”, po uzoru na Odeljenje konzervativnog lečenja, koje postoji na Očnoj Klinici „Fjodorov“ u Kalugi, organizovano je Odeljenje za rehabilitaciju vida u kome se primenjuju, pored klasične medikamentozne terapije, i razne procedure konzervativnog lečenja. One se efektivno primenjuju i kod dece i kod odraslih. Koriste se magnetne stimulacije, elektro stimulacije, svetlosne i i laserske stimulacije očnog živca, kod slabovidosti, razrokosti i nedostatka binokularnog vida. Prema rečima dr Ane Anatonovne Jefimjuk, oftalmologa Odeljenja za konzevativno lečenje Očne klinike ,,Fjodorov” iz Kaluge, ove aparate osmislili su ruski naučnici i doktori zajedno, a uvedeni su u medicinsku praksu pre više od 30 godina i uspešno se primenjuju u Rusiji. Upravo ovakvi aparati postoje i u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici „Eliksir“u Novom Sadu, te već niz godina pacijenti ne moraju putovati u Rusiju radi takvog lečenja.

ELIKSIR : Dijabetes (Prilog 40)

Dijebetes je sistemska hronicna bolest od koje danas boluje svaki 11 stanovnik Zemlje. Dijabetes ima tendenciju porasta epidemijskih razmera, u slucaju neadekvatne dijagnostike i terapije sobom nosi hronične komplikacije, medju kojima je i promena na krvnim sudovima oka -dijbeticna retinopatija! Dr Snezana Vlajkovic, oftalmolog Specijalne oftalmološke bolnice “Eliksir” govori o nastanku dijabetične retinopatije, načinu dijagnostike ovih promena na retini I načinu lečenja.