Transplantacija rožnjače, govori dr med.sci Aleksandar Vladimirovič Terešćenko

Rožnjača je providni prednji deo oka.Svako zamućenje rožnjače koje se ne može izlečiti I koje prestavlja definitivan ožiljak predstavlja indikaciju za transplantaciju. Smatra se da je ovo najčešća transplatacija koju rade ruski oftalmohirurzi Očne klinike ”Fjodorov” iz Kaluge. O operacijama u kojima je laser vrhunsko orudje,govori direktor Očne klinike “Fjodorov” u Kalugi, dr med.sci Aleksandar Vladimirovič Terešćenko.

Napredak tehnologije, govori dr med. sci Aleksandar Vladimirovič Terešćenko

Koliko je napredovala današnja oftalmohirurgija I oftalmologija. Odgovor smo našli kroz najbliži primer saradnje svetske i srpske oftalmologije, u dodiru Specijalne oftalmološke bolnice ”Eliksir” iz Novog Sada i Očne klinike ”Fjodorov” iz Kaluge. Govori direktor ruske Očne klinike “Fjodorov” u Kalugi, dr med. sci Aleksandar Vladimirovič Terešćenko